Politika družbe AbbVie o varovanju osebnih podatkov

Dan začetka veljavnosti te politike o varovanju osebnih podatkov: 1. november 2015

Ta politika o varovanju osebnih podatkov pojasnjuje, kako družba AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AbbVie«) obravnava osebne podatke, ki nam jih posredujete na spletnih straneh pod nadzorom družbe AbbVie, povezanih s to politiko o varovanju osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu skupaj »spletne strani družbe AbbVie«). Z uporabo spletnih strani družbe AbbVie se strinjate s politiko o varovanju osebnih podatkov in pogoji uporabe spletnih strani.
Prosimo, da preberete politiko o varovanju osebnih podatkov pred uporabo spletnih strani družbe AbbVie ali preden nam posredujete kakšne osebne podatke.

Kaj so »osebni podatki« kot so uporabljeni v tej politiki o varovanju osebnih podatkov?

»Osebni podatki« so podatki, ki vas identificirajo, oziroma bi se lahko uporabili za vašo identifikacijo in so predloženi in/ali zbrani na spletnih straneh družbe AbbVie. Primeri osebnih podatkov so ime in priimek, vaš poštni naslov, vaš naslov elektronske pošte in vaša telefonska številka.

Kako družba AbbVie zbira podatke na internetu?

Družba AbbVie zbira podatke na dva načina:

  • Osebni podatki, ki jih predložite:
    Družba AbbVie zbira osebne podatke, ki jih vnesete v podatkovno polje na spletnih straneh družbe AbbVie. Na primer, lahko predložite vaše ime in priimek, poštni naslov, naslov elektronske pošte, naziv, ustanovo in/ali druge podatke, da prejmete podatke o različnih zadevah, registrirate se lahko za programe družbe AbbVie, vzpostavite stik s storitvami za kupce družbe AbbVie ali odgovorite na anketo družbe AbbVie. Da bi zaščitili svojo zasebnost, ne smete posredovati družbi AbbVie nobenih drugih informacij, ki jih družba AbbVie izrecno ne zahteva.
  • Pasivno zbiranje nedoločljivih podatkov:
    Spletne strani družbe AbbVie lahko zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani družbe AbbVie, ne da bi vi dejavno posredovali take podatke. Nedoločljive podatke se lahko zbira z uporabo različnih tehnologij, kot so piškotki in spletni svetilniki. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran prenese na trdi disk vašega računalnika. Spletni svetilniki (imenovani tudi datoteke GIF, slikovne točke ali internetne oznake) pomagajo družbi AbbVie, da prepozna enkratni piškotek na vašem brskalniku. Vaš internetni brskalnik avtomatično prenese na spletne strani družbe AbbVie del teh nedoločljivih podatkov, kot je URL spletne strani, ki ste jo ravnokar obiskali in različica brskalnika vašega računalnika. Tehnologije zbiranja pasivnih podatkov lahko olajšajo vašo uporabo spletnih strani družbe AbbVie in dovolijo družbi AbbVie, da zagotovi boljšo storitev, prilagodi spletne strani izbiri obiskovalcev, pripravi statistične podatke, analizira trende in drugače upravlja in izboljša spletne strani. Določene značilnosti spletnih strani družbe AbbVie ne morejo delovati brez uporabe tehnologij zbiranja pasivnih podatkov. Podatki, ki jih zberejo te tehnologije, se ne morejo uporabiti za vašo identifikacijo brez dodatnih nedoločljivih podatkov in družba AbbVie ne bo povezala dodatnih nedoločljivih podatkov s podatki, zbranimi z uporabo takšne tehnologije sledenja. Za omejevanje ali onemogočanje tehnologij sledenja, glejte spodnje besedilo z naslovom »Kakšno izbiro imam, glede na to kako družba AbbVie zbira in uporablja moje osebne podatke«.

V kakšnih okoliščinah in za kakšne namene lahko družba AbbVie zbira in uporablja osebne podatke?

Družba AbbVie bo uporabila osebne podatke, ki ste jih posredovali prek spletnih strani družbe AbbVie, za odgovor na vaša vprašanja in zagotavljanje učinkovite storitve za stranke. Potem ko ste vnesli osebne podatke v obrazec ali podatkovno polje na spletnih straneh družbe AbbVie, lahko družba AbbVie uporabi določene tehnologije za identifikacijo, ki omogočijo, da spletna stran družbe AbbVie »prikliče v spomin« vaš osebni izbor, kot so rubrike tiste spletne strani družbe AbbVie, ki jo pogosto obiščete. Vaše osebne podatke bomo uporabili za druge poslovne namene, kot na primer, da vam ponudimo možnost prejemanja obvestil v zvezi z izdelki in storitvami družbe AbbVie, vas povabimo k sodelovanju v anketah o izdelkih ali vas obvestimo o posebnih promocijskih akcijah, če ste se vnaprej odločili za takšne namene.

Ali družba AbbVie združuje osebne podatke?

Družba AbbVie lahko združuje osebne podatke o uporabnikih spletne strani družbe AbbVie. Prav tako lahko združuje podatke v neprepoznavni obliki (skupni/anonimni podatki), ki pomagajo izboljšati oblikovanje spletnih strani družbe AbbVie in izdelkov družbe AbbVie, krepiti njene raziskovalne dejavnosti in olajšati druge poslovne funkcije.

Kakšno izbiro imam glede na način kako družba AbbVie zbira moje osebne podatke?

Vedno lahko omejite količino in vrsto vaših osebnih podatkov, ki jih prejme družba AbbVie tako, da ne vnesete vaših osebnih podatkov v obrazce ali podatkovna polja na spletnih straneh družbe AbbVie. Nekatere spletne storitve vam lahko zagotovimo le, če nam posredujete ustrezne osebne podatke. Drugi deli spletnih strani družbe AbbVie vam lahko ponudijo vprašanje ali ste se odločili za vpis na seznam stikov za ponudbe, promocijske akcije in dodatne storitve, ki bi vas lahko zanimale.
Prednostna vprašanja ali prednostna polja vam omogočajo navedbo, da ne želite, da spletne strani družbe AbbVie uporabljajo tehnologij sledenja, kot so piškotki, da se »prikliče v spomin« vaše osebne podatke kot so ID uporabnika ali poštne naslove pri ponovnih obiskih. Spletne strani družbe AbbVie, ki uporabljajo tehnologije sledenja za zbiranje nedoločljivih podatkov, vam v glavnem ne omogočajo, da se odločite proti tehnologijam sledenja. Nekateri internetni brskalniki dopuščajo, da omejite ali onemogočite uporabo tehnologij sledenja, ki zbirajo nedoločljive podatke.

Kdo bo imel dostop do mojih osebnih podatkov?

Dostop do osebnih podatkov ima lahko omejeno število zaposlenih družbe AbbVie, določene družbe s katerimi družba AbbVie lahko vodi določene skupne programe in tretje osebe s katerimi ima družba AbbVie sklenjene pogodbe za izvajanje poslovnih dejavnosti za družbo AbbVie. Naše zaposlene usposabljamo v zvezi s pomembnostjo zaupnosti in glede načina kako ustrezno in varno obravnavati in upravljati podatke strank. Prav tako je praksa družbe AbbVie, da zaprosi za vaše soglasje, kadar to zahteva zakon, če ste registrirani za program, ki se izvaja v povezavi z drugo družbo, slednja pa lahko zahteva dostop do vaših osebnih podatkov. Poleg tega praksa družbe AbbVie zahteva od svojih izvajalcev, da obravnavajo vaše osebne podatke kot zaupne in jih uporabljajo zgolj pri opravljanju nalog za družbo AbbVie.

Ali družba AbbVie deli osebne podatke s tretjimi osebami?

Razen če ta oddelek določa drugače, družba AbbVie ne bo prenesla vaših osebnih podatkov tretjim osebam, razen če ste imeli možnost, da se odločite za razkritje osebnih podatkov. Družba AbbVie lahko, brez vaše odločitve, razkrije vaše osebne podatke tretjim osebam, ki nam pomagajo pri poslovnih dejavnostih. Praksa družbe AbbVie je, da zahteva od takih tretjih oseb, da zaupno obravnavajo vaše osebne podatke in, da jih uporabljajo samo pri izvajanju nalog za družbo AbbVie in v skladu z navodili družbe AbbVie. Nadalje, si družba AbbVie pridržuje pravico, da razkrije vaše osebne podatke kot odgovor na zahtevo po informacijah s strani pooblaščene osebe vladnih organov ali kadar tako zahteva zakon. V primeru, da družba AbbVie proda en del svojega podjetja ali divizijo, bo prenesla na kupca vaše osebne podatke le na podlagi vašega soglasja, kadar to zahteva veljavna zakonodaja, da bo kupec lahko nadaljeval z zagotavljanjem podatkov in storitev.

Na kakšen način družba AbbVie zavaruje osebne podatke?

Praksa družbe AbbVie je, da zavaruje vsako spletno stran, ki zbira osebne podatke; vendar pa zaupnost osebnih podatkov, prenesena prek interneta ne more biti zajamčena. Opozarjamo vas, da ste previdni pri prenosu osebnih podatkov prek interneta. Družba AbbVie ne more jamčiti, da nepooblaščene tretje osebe ne bodo pridobile dostopa do vaših osebnih podatkov; pri posredovanju osebnih podatkov na spletne strani družbe AbbVie morate zato pretehtati prednosti in tveganja. Prav tako se bo na spletnih straneh družbe AbbVie, ki jih ureja politika o varovanju osebnih podatkov, ob vsaki povezavi na spletno stran pojavilo opozorilo, da spletne strani ne nadzira družba AbbVie; pred posredovanjem osebnih podatkom morate preveriti politiko zaupnosti spletnih strani take tretje osebe.

Kako družba AbbVie varuje zasebnost otrok ?

Družba AbbVie na spletnih straneh družbe AbbVie zavestno ne zbira ali uporablja osebnih podatkov otrok (»otroci« so definirani kot mladoletniki, mlajši od trinajst (13) let). Zavestno ne dovolimo otrokom, da naročajo naše izdelke, komunicirajo z nami ali uporabljajo katero koli našo internetno storitev. Če ste starš in ugotovite, da nam je vaš otrok posredoval podatke, vas prosimo, da vzpostavite stik z nami in uporabite enega od spodaj navedenih načinov in skupaj z vami bomo rešili to težavo.

Kako lahko popravim ali zbrišem osebne podatke iz tekoče evidence kupcev?

Družba AbbVie bo z vašo pomočjo vodila točne in ažurirane osebne podatke. Lahko zahtevate, da se vaši osebni podatki odstranijo, spremenijo ali popravijo. Prosimo, da nas kontaktirate in nam sporočite vaše želje na način, ki je določen v nadaljevanju.

Koliko časa bo družba AbbVie hranila osebne podatke?

Na splošno bo družba AbbVie hranila vaše osebne podatke le toliko časa, kot je potrebno, da se izpolni namen za katerega so bili ti podatki zbrani v skladu z veljavnimi roki hrambe podatkov, ki jih veljavna zakonodaja nalaga družbi AbbVie.

Kako lahko vzpostavim stik z družbo AbbVie?

Če imate vprašanja glede vsebine, uporabe, spremembe ali brisanja osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali ali, če želite, da vam bo poslovni ali določeni program družbe AbbVie pošiljal v prihodnje sporočila, pošljite pismo na naslednji naslov:

AbbVie d.o.o.
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana

V vseh sporočilih, naslovljenih na družbo AbbVie, napišite naslov elektronske pošte, ki ste ga uporabili za registracijo (če obstaja), naslov spletne strani družbe AbbVie, na katerega ste poslali kakršne koli osebne podatke, v zvezi s katerimi imate vprašanja ali pomisleke (npr. AbbVie.com, itd.) in podrobno obrazložitev vaše zahteve. Če z obvestilom po elektronski pošti želite zbrisati, spremeniti ali popraviti vaše osebne podatke, vas prosimo, da v vrstici za zadevo navedete »Zahtevek za brisanje« ali »Zahtevek za spremembo/popravek«. Storili bomo vse za pravočasen odgovor na vse razumne zahtevke.

Kako naj vem, da je družba AbbVie posodobila to politiko o varovanju osebnih podatkov ?

Če družba AbbVie spremeni politiko o varovanju osebnih podatkov, bo posodobljena različica odražala te spremembe in z osvežitvijo dneva začetka veljavnosti na vrhu politike o varovanju osebnih podatkov vas bomo obvestili o takih spremembah. Brez poseganja v vaše pravice skladno z veljavno zakonodajo, si družba AbbVie pridržuje pravico do občasne spremembe te politike, da odraža tehnološki razvoj, spremembe v zakonodaji in dobro poslovno prakso.